Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych

 

Poniższe informacje opisują przetwarzanie danych przez usługodawcę oraz wytyczne dotyczące wykorzystywania danych w produktach rozrywkowych dostarczanych przez gamigo AG, w dalszej części dokumentu zwaną gamigo.

1. Dane osobowe

Informacje o użytkownikach zdefiniowane w tych wytycznych jako dane osobowe obejmują wszystkie dane odnoszące się do osób fizycznych albo umożliwiające powiązanie informacji z konkretną osobą. Obejmują one na przykład imię i nazwisko, datę urodzenia i adres e-mail. Wszelkie dodatkowo gromadzone dane statystyczne, których nie można powiązać z konkretną osobą, nie są danymi osobowymi.

2. Wykorzystywanie danych

Dane osobowe są zapisywane i przetwarzane podczas przeglądania witryn internetowych gamigo w szczególności w celu świadczenia usług logowania i zapewnienia bezpieczniejszego dostępu do gier. Dane opisane poniżej gromadzone są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w umowie, jak również w oparciu o podstawę prawną dla poszczególnych typów umów albo poszczególnych wykorzystywanych funkcji. Nie ma umownych ani prawnych zobowiązań do podawania danych osobowych, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi korzystanie z usług gamigo. Jeśli dane są gromadzone i wykorzystywane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów gamigo, wówczas realizacja takich prawnie uzasadnionych interesów będzie zależna od ochrony danych przy realizacji celu gospodarczego. Podstawę prawną w zakresie ochrony danych stanowią art. 6 ust. 1, zdanie 1, lit. a) (zgoda); lit. b) (wykonanie umowy); lit. c) (gospodarcze i podatkowe wymagania w zakresie przechowywania danych); lit. f) (realizacja prawnie uzasadnionych interesów) RODO.

2.1. Korzystanie z witryn internetowych

Kiedy użytkownik odwiedza witryny internetowe gamigo, za pośrednictwem przeglądarki internetowej do gamigo automatycznie przesyłane są dane takie jak adres IP, data i godzina uzyskania dostępu, stan dostępu/kod stanu HTTP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz systemy operacyjne i używany język. Informacje te zapisywane są w plikach dziennika i są one niezbędne, by dopasowywać ustawienia językowe witryny internetowej lub przekierowywać na odpowiednią witrynę, rozpoznawać i naprawiać problemy techniczne oraz zapobiegać tzw. atakom hakerskim i zawczasu je uniemożliwiać. Dane zapisywane są zgodnie z wszelkimi przepisami prawa.

2.2. Korzystanie z serwisu gier

Aby świadczyć usługę serwisu gier gamigo oraz zagwarantować bezpieczeństwo konta, konieczne jest przetwarzanie danych osobowych. Dane te są potrzebne podczas rejestracji oraz później w trakcie korzystania z serwisu gier w celu zapewnienia kont dla konkretnych użytkowników.

2.2.1. Rejestracja

Aby korzystać z serwisu gier gamigo, niezbędna jest rejestracja w wybranej grze, choć rodzaj danych uzyskiwanych dostęp podczas rejestracji może różnić się w zależności od gry. Aby uzyskać dostęp do gier, oprócz adresu e-mail wymagane jest również podanie nazwy użytkownika i hasła, choć mogą być też wymagane inne informacje, takie jak prawdziwe imię i nazwisko użytkownika, wiek, adres albo numer telefonu, ewentualnie również szczegółowe dane dotyczące płatności za świadczenie usług, z których użytkownik pragnie skorzystać. Dane te będą wykorzystywane tylko w celu realizacji usługi. Dane, których podanie jest obowiązkowe, są odpowiednio oznaczone.

2.2.2. Gry społecznościowe

Dostęp do niektórych serwisów gier można uzyskać poprzez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook. Korzystając z serwisów gier gamigo, w dalszej części tego dokumentu zwanych „Grami społecznościowymi”, za pośrednictwem tego rodzaju zewnętrznych usługodawców użytkownik rejestruje się do serwisu gier poprzez powiązanie konta w serwisie społecznościowym z systemem kont w gamigo. Dane dostarczone przez zewnętrznego usługodawcę i zatwierdzone przez klienta, takie jak imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, wiek, płeć, język czy adres e-mail są wykorzystywane jako dane do kontaktu. Dodatkowe informacje, takie jak informacje o rodzajach danych dostarczanych przez zewnętrznych usługodawców, można znaleźć w odpowiedniej części warunków korzystania dotyczącej ochrony danych konkretnego serwisu społecznościowego.

2.2.3. Powiadomienia e-mail oraz biuletyn

W przypadku rejestracji do produktu, gamigo wykorzystuje podany przez klienta podczas rejestracji adres e-mail do wysyłania różnego rodzaju informacji dotyczących danego produktu, takich jak nowości i wydarzenia dotyczące gry oraz informacje dotyczące konta i płatności, np. dotyczące zmiany hasła czy potwierdzenia płatności. Ponadto gamigo oferuje swoim klientom – zarówno podczas rejestracji, jak i z poziomu prywatnego konta – możliwość zapisania się do biuletynu wysyłanego na adres e-mail podany przez użytkownika. Biuletyn zawiera informacje na temat konkretnych produktów w ofercie gamigo. Jeśli klient udzieli na to zgody, biuletyn będzie również zawierał informacje na temat innych produktów grupy spółek gamigo, w tym odnoszące się do ich treści, wydarzeń i nowości dotyczących produktów, a także informacje na temat wydarzeń takich jak imprezy oraz targi branżowe. Jeśli udzielono na to zgody, biuletyn może również zawierać lokowanie produktu podmiotów zewnętrznych albo informacje na temat artykułów dla fanów, takich jak kubki z motywami dotyczącymi konkretnego produktu. W każdej chwili możliwe jest bezpłatne wypisanie się z biuletynu za pośrednictwem łącza zamieszczonego w biuletynach. Wiadomości e-mail oraz biuletyny wysyłane są w imieniu gamigo przez usługodawców. Dostęp do zdjęć i grafik w wiadomościach e-mail oraz biuletynach które znajdują się na serwerach gamigo uzyskuje się w momencie ich otwarcia. Ponadto wiadomości e-mail oraz biuletyny zawierają również tzw. piksele śledzące. Są to piksele odpowiadające konkretnemu plikowi, które są pobierane w momencie otwarcia wiadomości e-mail albo biuletynu przez wyznaczonego przez gamigo usługodawcę. W momencie otwarcia wysłanych wiadomości e-mail, informacje są wysyłane również do gamigo, która ocenia je dla celów statystycznych i w celu optymalizacji technologii oraz treści dostępnych w usługach gamigo. Przekazywane informacje obejmują na przykład anonimowy adres IP użytkownika, używany język oraz sprzęt.

3. Dane nieobowiązkowe

W niektórych swoich serwisach gamigo oferuje klientom opcję personalizacji konta oraz podania dodatkowych danych, takich jak imię i nazwisko, hobby albo płeć. Podane przez klienta informacje mogą być edytowane i usuwane bezpośrednio przez klienta w odpowiednim polu na koncie albo pośrednio za pośrednictwem wiadomości z działu pomocy gamigo.

4. Zapobieganie oszustwom

Aby wszyscy klienci mogli czerpać przyjemność z gry, gamigo dokłada starań, by zapewnić zgodność z regulaminem oraz zasadami gry i w tym celu przetwarza wymagane dane. Dlatego też dostarczane klienty gier mogą zawierać m.in dodatkowy program zapobiegający ingerencjom, umożliwiający wykrywanie ingerencji w komunikację klienta z serwerem i innych powszechnie znanych metod technicznej ingerencji, takich jak programy modyfikujące gry (tzw. cheat programmes) i hakowanie oraz przeciwdziałanie im. Te dane techniczne zostaną przekazane do serwerów gry tylko wtedy, gdy ingerencja zostanie stwierdzona za pośrednictwem odpowiedniego programu. Dane gromadzone przez te programy nie będą wykorzystywane w celach innych niż wskazanych powyżej. Zazwyczaj nie są przedstawiane komunikaty o instalacji dodatkowego oprogramowania służącego zapobieganiu manipulowania programem. Oprogramowanie można odinstalować z klienta gier jedynie w kilku przypadkach i zazwyczaj prowadzi to do wystąpienia awarii klienta gier. Klientów informuje się o wykonywaniu wszelkich tego rodzaju czynności w momencie uruchomienia oprogramowania.

W przypadku naruszenia regulaminu oraz zasad gry gamigo zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych i do wykorzystywania ich przy zapobieganiu dostępowi do serwisów, a także do weryfikacji tych danych pod kątem prawnym w przypadku naruszeń karalnych.

5. Zgoda

Jeśli zgoda klienta jest konieczna w przypadku konkretnego celu użycia danych osobowych, w przypadku jej udzielenia należy zapisać ją wraz z data i godziną w celu potwierdzenia spełnienia wymogów. Każdą zgodę można odwołać tutaj i tutaj bezpłatnie i w dowolnym momencie. W przypadku wszystkich klientów poniżej 16 roku życia wymagana jest zgoda rodzica albo opiekuna prawnego.

6. Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

gamigo przekaże dane podmiotom zewnętrznym tylko w przypadku występowania zobowiązania prawnego albo upoważnienia do takiego przekazania, albo gdy w sposób wyraźny udzielono zgody na przekazanie stron osoby, której dotyczą dane.

7. Przekazywanie danych podmiotom poza Unią Europejską oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym (do państw trzecich)

Przy świadczeniu przez siebie usług gamigo korzysta również z usługodawców w państwach trzecich, natomiast dane są przekazywane tylko tym odbiorcom w państwach trzecich, którzy zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych, na przykład poprzez certyfikację własną w przypadku usługodawcy z kraju spoza Europy zgodnie z treścią porozumienia Tarcza Prywatności UE-USA (EU US Privacy Shield) albo poprzez umowę z odbiorcą danych zawierającą tzw. standardowe klauzule umowne UE obowiązujące w Unii Europejskiej. Ponadto zgoda klienta może zostać dołączona do danych przekazywanych do państw trzecich. Wykorzystując dane kontaktowe podane w części Dane kontaktowe i uprawnienia (12.) można wysłać zapytanie o udostępnienie listy usługodawców spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz egzemplarza uzgodnionych przez strony zasad mających na celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych.

8. Okres przechowywania danych

gamigo przechowuje dane osobowe wyłącznie dla celów dozwolonych przez przepisy prawa albo umowę albo zaakceptowanych przez użytkownika, przez okres wymagany albo przewidziany przez prawo oraz gdy ich przechowywanie jest niezbędne ze względów technicznych, prawnych albo umownych. Po ustaniu celu przechowywania danych albo zobowiązania do przechowywania danych, dane klienta są usuwane albo poddawane anonimizacji.

9. Pliki cookie

Z reguły w celu świadczenia usług logowania i bezpieczniejszego dostępu do gier, podczas przeglądania przez użytkownika witryn gamigo na jego urządzeniu końcowym umieszczane są małe pliki tekstowe, tzw. pliki cookie, pozwalające na rozpoznawanie użytkownika w przypadku ponownego odwiedzenia przez niego witryn oraz optymalizację wyświetlanych treści. Pliki cookie są wykorzystywane z przyczyn technicznych, np. w związku z zapewnieniem, aby witryna internetowa była przyjazna dla użytkownika oraz zapewnieniem pełnego funkcjonowania witryny internetowej i dzięki temu zagwarantowania dostępu do naszych serwisów gier. Pliki cookie wykorzystywane są także do celów zwiększenia funkcjonalności, np. zapamiętywania preferowanych ustawień (np. nazwy użytkownika i hasła) oraz zapewnienia skutecznego i wydajnego korzystania z witryny internetowej. Choć wykorzystanie plików cookie nie jest w tym przypadku absolutnie konieczne, poprawiają one komfort użytkownika. Ponadto pliki cookie wykorzystywane są do celów analitycznych, umożliwiając statystyczną ocenę zachowań użytkownika, a następnie optymalizację oferowanych witryn. Pliki cookie wykorzystywane są również do celów komercyjnych, aby na podstawie aktywności przeglądarki przedstawiać klientom spersonalizowane reklamy w witrynach gamigo oraz witrynach podmiotów zewnętrznych; jest to tzw. „retargeting”. Zgodę użytkownika końcowego na wykorzystywanie plików cookie uzyskuje się za pośrednictwem witryny internetowej albo przeglądarki, zaś ustawienia te można zmienić w dowolnym momencie. Plików cookie nie przechowuje się dłużej, niż jest to konieczne. Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Uprzednio zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach przeglądarki, choć bez plików cookie nie można zagwarantować prawidłowego działania wszystkich funkcji witryny.

10. Usługa analizy świadczona przez Google Inc.

Do analizy sposobu korzystania z witryny gamigo wykorzystuje szereg różnych usług analizy internetowej świadczonych przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w dalszej części tego dokumentu zwaną „Google”.

10.1. Google Universal Analytics

Google Universal Analytics jest powszechnie stosowaną usługą analizy internetowej świadczoną przez spółkę Google. Stosowane przez Google Universal Analytics metody pozwalają na analizę sposobu korzystania z witryny na wielu urządzeniach za pośrednictwem plików cookie. Generowane w ten sposób informacje na temat sposobu korzystania z witryny internetowej przesyłane są z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Google w imieniu gamigo wykorzystuje zgromadzone dane do analizy sposobu korzystania z witryny internetowej, tworzenia raportów oraz umożliwiania korzystania z badań rynku i optymalizacji przy świadczeniu usług. Adres IP wysyłany automatycznie do Google nie jest łączony z innymi danymi Google i jest wykorzystywany przez gamigo jedynie do celów oceny statystycznej. Użytkownicy mogą zapobiegać przetwarzaniu danych przez Google za pośrednictwem dodatku do przeglądarki. W przypadku korzystania z mobilnego urządzenia końcowego możliwe jest wyłączenie usługi Google Analytics poprzez kliknięcie podanego łącza. W ten sposób na urządzeniu końcowym użytkownika umieszczony zostaje plik cookie typu „opt-out”, który zapobiega gromadzeniu danych na tym urządzeniu i działa pod warunkiem, że pliki cookie pozostają udostępniane w używanej przeglądarce. Nie zapobiega on jednak gromadzeniu danych przez Google. Więcej informacji na temat usługi Google Universal Analytics mogą Państwo znaleźć w części ochrona danych Google.

10.2. „Funkcja remarketingu i podobnej grupy docelowej” Google

gamigo wykorzystuje funkcję remarketingu Google, pozwalającą na kierowanie do odwiedzających witrynę internetową spersonalizowanych oraz opartych na zainteresowaniach reklam w momencie wejścia na inną witrynę sieci reklamowej Google Display Network. W tym celu wykorzystuje się pliki cookie Google do analizy sposobu korzystania z witryny, uzyskując źródło ustawień reklam online opartych na zainteresowaniach. Aby umożliwić ten proces, Google umieszcza mały plik z numerem kodowym na urządzeniu końcowym klienta, dzięki któremu możliwe jest gromadzenie zanonimizowanych danych dotyczących sposobu korzystania z witryn. Natychmiast po wyrażeniu przez odwiedzającego zgody na kojarzenie jego działań w Internecie i aplikacji z kontem Google oraz natychmiast po rozpoczęciu wykorzystywania informacji z konta użytkownika Google do wyświetlenia powiadomień, Google rozpoczyna wykorzystywanie danych od zarejestrowanego użytkownika oraz danych pochodzących z Google Analytics do tworzenia i definiowania grupy docelowej do celów remarketingu na wielu urządzeniach. W ten sposób do odwiedzających witrynę kierowane są spersonalizowane i oparte na zainteresowaniach reklamy także podczas korzystania z innych urządzeń. W przypadku późniejszego uzyskania przez użytkownika dostępu do jakichkolwiek innych witryn należących do sieci Google Display network, zostaną wyświetlone reklamy, które najprawdopodobniej będą uwzględniać informacje i produkty wcześniej przeglądane przez użytkownika. Jeśli klient nie chce korzystać z funkcji remarketingu Google, zasadniczo można ją wyłączyć, zmieniając odpowiednie ustawienia na http://www.google.com/settings/ads. Możliwość korzystania przez Google z plików cookie można również trwale wyłączyć pod następującymi adresami służącymi do zarządzania plikami cookie Google.

http://www.google.com/policies/technologies/managing/

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Więcej informacji na temat usługi Google Remarketing mogą Państwo znaleźć w części ochrona danych Google.

10.3. Dodatkowe funkcje usługi Google Analytics dotyczące wyświetlania reklam

Następujące funkcje Google Analytics wykorzystywane są przy wyświetlaniu reklam w witrynach internetowych gamigo:

•             Edytor raportów w sieci Google Display Network

•             Integracja z usługą Double Click Campaign Manager,

•             Raporty Google Analytics do usług zależnych od cech i zainteresowań użytkowników.

Wspomniane funkcje raportowania służą do oceny i wykorzystywania danych zgromadzonych przez Google w kontekście reklam opartych na zainteresowaniach, jak również danych dotyczących odwiedzających witryny – takich jak wiek, płeć i zainteresowania – pochodzących od usługodawców zewnętrznych w ramach usługi Google Universal Analytics. Umożliwia to klientowi końcowemu wyłączenie wyświetlania reklam usługi Google Analytics w dowolnym momencie oraz modyfikację ustawień powiadomień w sieci Google Display network za pośrednictwem https://www.google.de/settings/ads.

Więcej informacji na temat funkcji wyświetlania reklam usługi Google Analytics mogą Państwo znaleźć w części ochrona danych Google.

11. Wtyczki społecznościowe

W witrynach gamigo wykorzystywane są wtyczki do portali społecznościowych, takich jak Facebook, twitter czy google+, tzw. wtyczki społecznościowe. Po włączeniu przez klienta wtyczek społecznościowych może on bezpośrednio udostępniać treści witryn w mediach społecznościowych. Samo umieszczenie wtyczek społecznościowych w witrynach gamigo nie powoduje przetwarzania danych osobowych. Aby zapobiec przekazaniu danych do Stanów Zjednoczonych bez wiedzy klienta, gamigo stosuje tzw. rozwiązanie Shariff. Oznacza to, że żadne dane osobowe nie są przesyłane do dostawcy wtyczek społecznościowych ani zapisywane podczas odwiedzania witryn, chyba że klient kliknie wtyczki społecznościowe.

W przypadku uzyskania dostępu do jednej z witryn gamigo i kliknięcia odpowiedniej wtyczki społecznościowej, za pośrednictwem przeglądarki może zostać nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerami danego serwisu społecznościowego. Spowoduje to przesłanie treści wtyczki społecznościowej bezpośrednio do przeglądarki klienta oraz, w konsekwencji ich integrację z odpowiednią witryną. Jeśli klient jest zarejestrowany w danym serwisie społecznościowym, serwis ten będzie mógł powiązać odwiedziny z odpowiednim kontem klienta. Jeśli klient nie chce, aby jego konto zostało powiązane, musi wylogować się z konta w serwisie społecznościowym i usunąć odpowiednie pliki cookie przed odwiedzeniem witryn gamigo. Nawet jeśli klient nie posiada konta w danym serwisie społecznościowym, którego wtyczki społecznościowe kliknął, serwis ten może przetwarzać adres IP. gamigo nie ma wpływu na zakres, w jakim dany serwis społecznościowy gromadzi dane za pomocą swoich wtyczek społecznościowych, i przedstawia informacje wyłącznie w oparciu o swoją aktualną wiedzę. Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, jak również sposobu, w jaki dane są przetwarzane i wykorzystywane przez serwisy społecznościowe oraz informacje dotyczące uprawnień i możliwych ustawień prywatności można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych odpowiedniego serwisu społecznościowego.

12. Dane kontaktowe i uprawnienia

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialny jest następujący podmiot:

gamigo AG

Behringstraße 16 b

22765 Hamburg

Datenschutz@gamigo.com

Telefon: +49 (0)40 411 885 0

Faks: +49 (0)40 411 885 255

Klienci, którzy chcą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych, mogą go wysłać na podany powyżej adres e-mail lub adres pocztowy. Dotyczy to również wykonywania praw do uzyskiwania informacji, poprawiania, usuwania ich danych albo ograniczenia przetwarzania ich danych, jak również prawa do przekazywania ich danych osobowych. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem od momentu wycofania. Zgłoszenie takiego sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wszelkich zgód na przetwarzanie danych udzielonych przed jego otrzymaniem.

Klienci mają prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych. Właściwe organy ochrony danych osobowych to organy właściwe dla miejsca zamieszkania klienta, jak również organy właściwe dla gamigo, znajdujące się pod następującym adresem:

 

Freie und Hansestadt Hamburg

Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Herr Thomas Fuchs

Ludwig-Erhard-Str. 22, 7. OG

20459 Hamburg

Germany


Telefon: 040/428 54-40 40

Faks: 040/428 54-40 00

Adres e-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Strona główna: https://www.datenschutz-hamburg.de

13. Ochrona danych

gamigo wdraża nowoczesne rozwiązania mające na celu zagwarantowanie ochrony danych oraz ochronę Państwa danych osobowych przed ryzykiem w przypadku przekazywania danych oraz uzyskania dostępu do nich przez osoby trzecie. Sprawdza też regularnie, czy stosowne zabezpieczenia odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy.

14. Oświadczenie o stanie ochrony danych i jej zakresie

Niniejsze informacje na temat ochrony danych mają zastosowanie do oferty online zamieszczonej gamigo.com. Informacje na temat zakresu ochrony danych są dostępne tutaj w formacie PDF.

Stan na sierpień 2022 r.